Hier is je bewijs

Het is een zware last om de last van ‘religie’ te dragen. Alles wat je moet doen – en wílt doen voor God om Hem te behagen. De bril waardoor je de Bijbel leest, die je vooral vertelt wat je verkeerd doet en nalaat. De angst die je ten diepste voor God hebt. Hoe zou Hij voor je zijn? Is Hij boos op jou? Teleurgesteld in je? De last van religie is niet te dragen. […]

Misschien is ‘een proces’ het antwoord op je gebed

In de communicatie met God is een aantal mensen gewend om God vragen te stellen. In deze context bedoel ik met die vragen: een vraagstelling die gaat over de zaken die we nodig hebben van God. “Geef Heer.” Praktische zaken en lichamelijke en geestelijke behoeften. Wat ik bij mijzelf bemerk, is dat ik God steeds minder ga vragen in die zin. Ik heb God immers niet alleen nodig om Zijn gaven. Ik heb boven alles […]

Zouden er grenzen zijn in liefde?

Mumford & Sons zingen in hun Engelstalige lied “Sigh No More” een prachtige zin. Vertaald zingen ze: Liefde, zij zal je niet verraden, verwerpen of slaaf maken, zij zal je bevrijden. Met andere woorden: liefde is trouw zijn, aanvaarden, zij geeft vrijheid en neemt je niet gevangen. Liefde is de ander niet krampachtig vasthouden en niet laten dansen op de manier, zoals jij dat wilt. Liefde is: Ik houd je vast en laat je los.  […]

Leven met een vraagteken

Geloof in God vraagt om volharding, om volhouden, om doorzetten. Geloven is niet perse gemakkelijk. Geloof is op iets en iemand je vertrouwen stellen, maar het is nog niet zichtbaar.  Ik heb bemerkt dat ik mijzelf veel kan wijsmaken, dat gedachten en gevoelens niet betrouwbaar kunnen zijn, dat ik het mis kan hebben. En sinds ik dat weet, is geloven nog moeilijker dan voorheen. Daar waar het eerst vanzelfsprekend was, is nu al bijna twee […]

Probeer te begrijpen wat het echt betekent

Als andere mensen keuzes maken, kun je daar vaak weinig invloed op uitoefenen. Gelukkig hoeft dat ook niet.  Soms vinden we wel wat van een beslissing die iemand neemt en is het makkelijk om er iets van te zeggen. Maar begrijpen we het ook? In de Bijbel kunnen we woorden van Jezus lezen die Hij gesproken heeft. Een van die uitspraken zal bij mij blijven: “Geef geen oordeel over wat je ziet. Maar probeer te […]

Een (gratis) online theologische cursus

Beste mensen, Zoals jullie (misschien) weten heb ik overwogen een gratis online cursus te gaan geven. Dat gaat nu officieel door! Diegene die zich al aangemeld hebben, heb ik genoteerd. Jij kunt je ook aanmelden voor deze online cursus die je vanaf September in je mailbox ontvangt. Graag aanmelden vóór September! Voor je informatie, hier het volgende.  Hoofdinformatie uit het boek: Wat en waarom ik geloof – Martin Tensen.  Veel informatie uit dit boek is […]

“Op grond van de Bijbel”

Wanneer iemand denkt dat hij de waarheid gevonden heeft, zijn er altijd wel mensen die hem daarom verketteren, dit bestempelen als dwaling of zelfs als zonde. We zijn met heel wat mensen op deze wereld. Gevormd door onze geschiedenis, waarin we onderwezen zijn door opvoeders, school en misschien wel een kerkelijke gemeente.  Ik denk dat we dit meenemen in onze visies, gedachten en gevoelens. In de afgelopen maanden heb ik hier geregeld over nagedacht. Hoe […]

Er was eens een Herder en Zijn schapen waren bang

Er was eens een Herder. Zijn schapen waren bang, ze waren bang dat de Herder niet werkelijk om hen gaf. Ze kenden namelijk geen overvloed. Ze voelden zich opgejaagd en konden niet aan de eisen van de Herder voldoen. Ze voelden zich leeg en hadden het idee dat ze het zelf uit moesten zoeken. De schapen waren bang, vooral als de dood op de loer lag. De aanwezigheid van de Herder ervoeren ze niet. Zou […]

Laat het maar een mysterie zijn

Waar was God? Waarom laat God dit toe? Kon God niet ingrijpen? Waarom heeft U hier niks aan gedaan? Waarom? Misschien ken je deze soortgelijke vragen. Het kan een vraag zijn die diep gaat, misschien wel, omdat je in het verleden met heel heftige situaties hebt gedeald. Je geschiedenis is een schaduw. Verleden tijd, maar zo donker, en je draagt het altijd met je mee.  Ikzelf heb altijd antwoorden op lijdensvragen gewild. Dat leek mij […]

Wauw

“Als je eens wist Wie Jezus is en wat Hij je geven wil.” Zomaar een gedachte die opkwam. Wat als we dát zouden beseffen. Wie we mogen zijn als geliefden en hoe Hij ons ziet. Dan zouden we toch de meest gelukkige mensen zijn?  Misschien herken je het wel dat je het Evangelie met anderen deelt, maar dat je het tegelijk ook zelf nog zo hard nodig hebt om te horen. Omdat het nog niet […]

Hoe het allemaal ook zit

Ken je dat? De verwarring rondom de dogmatiek van het christelijk geloof? Alle visies, de interpretaties en de nieuwe inzichten. Denk je het net te weten, dan ligt het toch weer net even anders. Ben je eruit over de doop, komt het onderwerp ‘de gaven van de Geest’ ter sprake. Of gaan thema’s zoals de hel en zonde een andere lading krijgen. Het christelijke geloof heeft mij altijd enorm geboeid. Echter, dit soort verwarring zorgt […]

De Heer en de rechte leer

Vlak voor de gevangenneming van Jezus, slaat Hij Zijn ogen op naar de hemel en spreekt een gebed uit. Tweemaal in dit gebed bidt Jezus om eenheid. ‘Opdat zij allen één zullen zijn.’ En ‘opdat zij volmaakt één zijn’. Het is ‘opdat’ de wereld zal geloven dat Hij gezonden is door de Vader en de wereld weet dat God ‘hen’ liefgehad heeft.  Een getuigenis naar de mensen om ons heen, zal dus kunnen zijn zonder […]

Hoe verdien ik Gods gunst?

Wat kan ik God brengen? Wat kan ik de machtige Heer geven? Het zijn vragen die je misschien wel kent. Wanneer zal Hij blij met mij zijn? Met misschien de achterliggende vraag: Hoe verdien ik Zijn gunst? Het kunnen vragen zijn vanuit verlangen, echter ook vragen vanuit Godsdienst. Daarmee bedoel ik: vanuit religiositeit. Zo vaak willen we Hem iets aanbieden. We proberen offers te brengen. Bijvoorbeeld door middel van een verplichte tijd met God per […]

Je zult merken hoe trouw Hij is.

De woestijn is een plaats van droogte, hitte, leegte en dorst. Het was onze Heere Jezus Die door de Heilige Geest naar de woestijn werd geleid om vervolgens 40 dagen verzocht te worden door de duivel. En toen dat voorbij was, had Hij grote honger. Vol van de Heilige Geest ging Hij verder. Klaar voor Zijn taak, klaar voor de opdracht waarvoor Hij gekomen was.  De woestijn klinkt niet als een plaats van overwinning. De […]

Het hart achter Gods woorden

De wet. Misschien ken je die. Ik bedoel de wet van Mozes. In veel kerkelijke gemeenten wordt de wet op zondag voorgelezen voorafgaand aan de schriftlezing. Los van wat je hiervan vindt (er is namelijk theologisch veel over te zeggen), is het zo dat we in de regels van de wet richting kunnen vinden, als het gaat om bijvoorbeeld hoe om te gaan met God en onze medemens. Wat we zien is dat sommige wetten […]

“De liefde is …”

Wat voor een beeld heb jij van God? Een Bijbels beeld? Een gesneden beeld? Wie is Hij in jouw ogen? Wat zijn Zijn eigenschappen, wat is Zijn wezen? Allemaal hebben wij een beeld van God, over wie Hij is. Om een goed beeld te vormen van God is het goed om naar de Heere Jezus te kijken. Jezus zegt: “wie Mij heeft gezien die heeft de Vader gezien.” Christus is het zichtbare beeld van God. […]

Misschien huilend en in angst, maar toch vol overtuiging.

Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Het was Jezus Die dat zei tegen Zijn Vader, ergens in de eeuwigheid. De weg van Zijn leven die Hij zou gaan, zou de weg van het kruis zijn, met sterven tot gevolg. Een marteldood. En toch zei Jezus: Zend Mij. Wat me trof, was dat Hij dit gewillig zei. Met liefde. Ja, met grote liefde. Geen spartelen van Zijn kant, geen onwilligheid, niet mopperend. Maar in toewijding aan […]

“De angst-god waarin jij gelooft bestaat niet”

“Weet je, Arjanne, de angst-god waarin jij gelooft, bestaat helemaal niet.” Het waren woorden die wel even binnenkwamen. Blijkbaar was mijn godsbeeld zo verwrongen door de tijd, dat dit nodig was om te zeggen. Afgelopen jaar heb ik dikwijls gezegd: zo vaak projecteren we ons mensbeeld op God en denken we dat Hij zo is, zoals wij zijn. En zo maken we in feite een gesneden beeld van God.  Wanneer je angst hebt voor God, […]

Vind je het moeilijk om te doen wat God wil?

Vind je het moeilijk om te doen wat God wil? Het was Jezus die deze vraag stelde aan de mensen die opgegroeid waren in het religieuze en Joodse systeem van Israël.  Te moeilijk en een te zware eis, zo kun je het geloof en alles wat erbij komt kijken, ervaren. Jezus volgen gaat dan niet gepaard met zoveel blijdschap, maar misschien met wat meer angst en krampachtigheid. Leven met bangheid voor God, in plaats van: zeker […]

Ruimte voor iedereen

Moeten we nog besnijden en de wet van Mozes houden? Farizeeën die tot geloof waren gekomen, zeiden dat namelijk over de heidenen die tot geloof waren gekomen. Over dit thema ontstond een heftige woordenstrijd. Dan staat Petrus op en begint te vertellen: ‘Waarom verzetten jullie je tegen God? Jullie willen dat ook de niet-Joodse christenen zich aan de wet van Mozes houden. Maar zelfs onze voorouders konden dat al niet. En wij kunnen het ook […]

Wanneer bereikt de dienst aan God Zijn doel?

Wanneer je schreeuwt, is dat meestal om afstand te overbruggen. Fluisteren zonder duidelijke noodzakelijkheid kan zeggen: er is weinig tot geen afstand tussen ons meer. Er was eens een bekende profeet en die moest eens zo hard mogelijk schreeuwen. Dit richting het volk van God, dat dacht dat ze goed en trouw aan God waren, net zoals andere volken trouw aan hun goden waren. En dat is misschien wel precies hun probleem. Trouw aan God, […]

Jezus heeft oog voor jou

Jezus had de mensen op het oog. Daarom vertelt hij over voorbeelden. Bijvoorbeeld: opdat mensen de moed niet zouden verliezen en altijd zouden bidden, vertelde hij een verhaal over de onrechtvaardige rechter met als slotboodschap dat God recht zal doen aan Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen – al laat Hij ze soms lang wachten. Hij had ook de mensen op het oog, hen die van zichzelf overtuigd waren dat ze beter […]

God Zijn zwijgen was Zijn grote spreken

Een paar keer heeft God vanuit de hemel gesproken. Het ging over Jezus: Hij alleen is Mijn Zoon. Mijn liefde voor Hem is groot. Luister naar Hem! Als Jezus aan het kruis hangt, wordt hij gepakt op Zijn Zoonschap: Áls U de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En ze zeggen daarbij: dán zullen wij in U geloven.  Ze wisten dat Jezus op God Zijn Vader had vertrouwd. Hij had alles […]

Vertrouwd zijn met het hart van God

Over twee mannen in de Bijbel wordt gesproken dat zij een man naar Gods hart zijn: David en Mozes. David, een zachte jonge knappe man met mooie ogen, had God verkozen als koning. In de zoektocht naar die koning had God Zijn profeet Samuël gestuurd. Een aantal keer had Samuël gedacht dat een van zijn broers de uitgekozene was door de Heere, lettende op hun krachtige uiterlijk. Maar de Heere zei: Want het is niet […]

God heeft een boodschap voor jou!

‘Ik, jullie eigen God, ga spreken. Ik ga Mijn oordeel geven.’ Wat zou je onder de indruk zijn, als God op deze manier de mensen bij elkaar haalt, dit om een boodschap mee te geven die Hij met de volken, met jou en mij wil delen. Er moet Hem iets van Z’n hart.Nu is het zo dat God dat gedaan heeft, Asaf spreekt erover in Psalm 50. Aangrijpend en wakker makend is de boodschap. ‘Jullie […]